Αρχεία cookies – σύντομη πληροφορία

Τι είναι τα “cookies” («μικρά αρχεία κειμένου»);

Αρχεία “cookies” νοούνται τα αρχεία πληροφοριών ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ιδίως τα μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή του χρήστη και προορίζονται για τη χρήση των δικτυακών τόπων. Τα αρχεία αυτά επιτρέπουν την αναγνώριση της συσκευής του χρήστη και την εμφάνιση της ιστοσελίδας προσαρμοσμένης στις ατομικές προτιμήσεις του. Τα “Cookies” περιέχουν συνήθως το όνομα της ιστοσελίδας από την οποία προέρχονται, τον χρόνο αποθήκευσής τους στην τερματική συσκευή και έχουν ένα μοναδικό αριθμό.

Πως χρησιμοποιούμε τα “cookies”;

Τα αρχεία cookies περιέχονται στο πρωτόκολλο HTTP, το οποίο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του διακομιστή με το πρόγραμμα περιήγησης. Αποτελούνται από: το κλειδί που προσδιορίζει το όνομα αξίας, την αξία και το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το πρόγραμμα περιήγησης οφείλει να διαγράψει το αρχείο cookie. Οι λειτουργίες τους είναι ως επί το πλείστον οι συνήθεις που προβλέπονται από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Τα αρχεία cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου το περιεχόμενο των ιστοσελίδων να προσαρμόζεται στις προτιμήσεις των χρηστών προκειμένου να εξατομικεύεται το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και να αυξάνεται η χρηστικότητα τους για τον χρήστη.

Ποια αρχεία «cookies» χρησιμοποιούνται από εμάς;

Υπάρχουν δύο τύποι αρχείων “cookies” – τα «περιόδου σύνδεσης» και τα «μόνιμα». Τα πρώτα είναι προσωρινά αρχεία που παραμένουν στη συσκευή του χρήστη μέχρι να αποσυνδεθεί από την ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσει το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο). Τα «μόνιμα» αρχεία παραμένουν στη συσκευή του χρήστη για όσο χρονικό διάστημα έχει καθοριστεί στις παραμέτρους των «cookies» από τον χρήστη ή μέχρι να διαγραφούν από τον χρήστη χειροκίνητα. Τα αρχεία “cookies” που χρησιμοποιούνται από τους συνεργάτες του χειριστού της ιστοσελίδας, ειδικότερα των χρηστών του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν αντικείμενο της δικής τους πολιτικής απορρήτου.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και αρχεία “cookies”

Όταν ο Χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε τα “cookies” προκειμένου να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησης ή την συσκευή του χρήστη – τα “cookies” συλλέγουν διαφόρων ειδών πληροφορίες, οι οποίες κατ’ αρχήν δεν αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα (δηλ. δεν επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη). Ωστόσο, κάποιες εκ των συλλεγόμενων πληροφοριών, σε συνάρτηση με το περιεχόμενο και τη χρήση τους, δύνανται να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και μπορεί να θεωρηθούν Προσωπικά Δεδομένα. Σε σχέση με την πολιτική της vassilismoralis.com/ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ τα δεδομένα κρυπτογραφούνται έτσι ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προς αυτό ατόμων σε αυτά.

Δημιουργία Προφίλ

Κάνοντας χρήση της τεχνολογίας των «cookies» στην ιστοσελίδα μας, μας δίνεται η δυνατότητα να μάθουμε τις προτιμήσεις των χρηστών – παραδείγματος χάριν, αναλύοντας πόσο συχνά επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας, ή τι προϊόντα προτιμούν. Η ανάλυση της διαδικτυακής συμπεριφοράς μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τις συνήθειες και τις προσδοκίες των χρηστών προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Χάριν στην τεχνολογία των «cookies», μπορούμε όχι απλώς να προβάλλουμε στον χρήστη διαφήμιση προσαρμοσμένη σε αυτόν (λ.χ. διαφήμιση για παπούτσια, η οποία προκύπτει από την πρόσφατη αναζήτησή του μόνο στην κατηγορία παπούτσια) αλλά από τις διαθέσιμες προσφορές να προβάλλουμε εκείνες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του χρήστη, επιπλέον δε να δημιουργήσουμε και να παρουσιάσουμε διαφημίσεις, προσφορές και εκπτώσεις που να απευθύνονται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο χρήστη και σε κανέναν άλλο.

Η απόρριψη των “cookies” που επιτρέπουν την προσαρμοσμένη σε αυτόν διαφήμιση από το χρήστη δεν σημαίνει ότι ο Χρήστης δεν θα λαμβάνει καμία διαφήμιση κατά την επίσκεψή του στη δική μας ή άλλη ιστοσελίδα – στην περίπτωση αυτή ο Χρήστης θα συνεχίζει να λαμβάνει το ίδιο αριθμό διαφημίσεων, οι οποίες όμως δεν θα σχετίζονται με την παρούσα δραστηριότητα.

Περαιτέρω, η πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τη δραστηριότητα των χρηστών στο διαδίκτυο, με τη χρήση “cookies”, μας επιτρέπει να διεξάγουμε ανάλυση της αγοράς και στατιστική ανάλυση.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται και περιέχονται στα “cookies” δύναται να αποθηκευτούν και κατόπιν της λήξης του χρόνου περιήγησης γεγονός που επιτρέπει π.χ. τη χρήση τους στις μελλοντικές επισκέψεις του χρήστη.

Επαναστόχευση

Κάνοντας χρήση της τεχνολογίας των “cookies”, μας δίνεται η δυνατότητα να προσεγγίσουμε τους χρήστες που κατά το παρελθόν επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα μας, μέσω άλλων ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ανήκουν σε συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες.

Η απουσία σύνδεσης της διαφήμισης που παρουσιάζεται στο χρήστη με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του μπορεί να είναι ενοχλητική για αυτόν. Πιστεύουμε ότι είναι πιο θελκτική και χρήσιμη για το χρήστη η προώθηση (σε αυτόν) μηνυμάτων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του, γεγονός που προϋποθέτει την ανάλυση της προηγούμενης συμπεριφοράς του, βάσει της τεχνολογίας των “cookies”. Συνεπώς, στοχεύουμε στην προβολή στοχευμένης διαφήμισης στο χρήστη, λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης δραστηριότητας του στο διαδίκτυο.

“Cookies” τρίτων

Τα cookies που χρησιμοποιούμε αποσκοπούν κυρίως στη βελτιστοποίηση της υπηρεσίας των χρηστών κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας. Ωστόσο, συνεργαζόμαστε με άλλες εταιρείες στο πεδίο της διαφημιστικής τους δραστηριότητας. Για τους σκοπούς αυτής της συνεργασίας, το πρόγραμμα περιήγησης ή άλλο λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή του χρήστη αποθηκεύει επίσης cookies από φορείς που διεξάγουν τέτοιες δραστηριότητες μάρκετινγκ. Μπορείτε να διαβάσετε τη λίστα των αξιόπιστων συνεργατών μας στην παρακάτω Πολιτική Cookies.

Τα cookies που στέλνονται από αυτές τις οντότητες υποτίθεται ότι βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της παρουσίασης στις διαφημίσεις των χρηστών που αντιστοιχούν στην ηλεκτρονική τους δραστηριότητα – τρίτα μέρη παρέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο στους χρήστες.

Επομένως, κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, τα cookies από τους συνεργάτες μας αποθηκεύονται επίσης στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που προβάλλονται ή αγοράζονται.

Αφαίρεση / αποκλεισμός αρχείων “cookies”

Υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να διαχειριστείτε τη χρήση των cookies μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου στην ιστοσελίδα μας ήτου προγράμματος περιήγησης του Διαδικτύου.

Από προεπιλογή, τα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλο λογισμικό που είναι εγκατεστημένο σε έναν υπολογιστή ή μια συσκευή άλλου χρήστη που είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο επιτρέπουν την εισαγωγή ορισμένων τύπων “cookies” σε μια τέτοια συσκευή. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν κατά τρόπο που να εμποδίζει τη χρήση των “cookies” στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού ή να ενημερώνει για κάθε μεταφορά τους στη συσκευή του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, η συγκατάθεση που εκφράζεται σχετικά με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή (εμποδίζοντας την αποθήκευση cookies στο μέλλον).

Είναι επίσης δυνατό να αποκλείσετε τα cookies τρίτων με την ταυτόχρονη αποδοχή των “cookies” που προέρχονται απευθείας από το vassilismoralis.com/ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τους τρόπους χειρισμού των “cookies” είναι διαθέσιμες στις ρυθμίσεις του σχετικού λογισμικού (του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο).

Ο περιορισμός της χρήσης των “cookies” ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.

Σημειώνεται ότι ο αποκλεισμός των cookies αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιες ενέργειες θα πρέπει να ληφθούν για κάθε άλλο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται στην ίδια ή άλλη συσκευή.